Hầu hết mọi người đi mua đất toàn cầm bìa đất đi hỏi Quy hoạch sử dụng đất (QHSDD) hoặc coi trên App để check nhưng lại không hề để ý đến Quy Hoạch Xây Dựng (QHXD) đặc biệt là các loại đất Quy Hoạch ODT ( Đất Ở Đô Thị ).

BẪY THƯỜNG GẶP NHẤT :

Miếng đất quy hoạch là ODT nhưng khi kiểm tra QHXD thì nó có thể dính :

- Quy Hoạch Chung Cư

- Quy Hoạch Khu Đô Thị Theo Dự Án Đầu Tư ( Ví Dụ Vingroup )

- Quy Hoạch Khu Tái Định Cư do Nhà Nước thực hiện

Những loại này là thường gặp nhất và đất không được phép chuyển đổi lên thổ cư cũng không được phép xây dựng nếu không có đất ở có sẵn. Xui nhất là thuộc Khu tái định cư thì nhà nước đứng ra thu hồi thì giá đền bù không thể bằng giá thị trường. Đỡ hơn chút là do doanh nghiệp thu hồi thì giá đền bù cũng sẽ đỡ thiệt hại.

Nguồn : Trần Sơn