Hiện tại ngay trung tâm thành phồ lớn ở nước ngoài nhu cầu giữ xe, bãi đổ xe rất lớn nên nhiều nhà đầu tư bất động sản tìm cách mua, thuê bất động sản và tạo dòng thu nhập rất tốt từ hình thức kinh doanh này. Xem video bên dưới để hiểu thêm